Anton Heretik

Anton Heretik (*1950) je slovenský psychológ, súdny znalec, ktorý sa zaoberá klinickou a forenznou psychológiou. Absolvoval štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu pracoval ako psychológ na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave. Publikoval desiatky vedeckých štúdií z oblasti psychopatológie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Ako súdny znalec z odboru psychológia sa venuje najmä posudzovaniu páchateľov závažnej násilnej kriminality. V súčasnosti pôsobí ako profesor klinickej a forenznej psychológie.

Zobrazený jediný výsledok

Zobrazený jediný výsledok